Šta treba da znate o DIMAQ-u?

DIMAQ ili Digital Marketing Qualification pojavio se kao odgovor na nekoliko potreba tržišta digitalnog oglašavanja, kako u Srbiji, tako i svetu. Industrija digitalnog marketinga ne prestaje da beleži dvocifren rast, izmedju 20 i 25%, konkretno u Srbiji, u 2018. godini, postigla je promet od 36 miliona evra.

Šta je onda problem?

Sudeći po gore navedenim rezultatima, govorimo o perspektivnoj industriji sa puno potencijala, ali nažalost ne onog najvažnijeg – ljudskog. Na tržištu postoji ozbiljan manjak obučenih ljudi, potreba za pravim kadrovima iz godine u godinu, sve je veća. Poznavanje osnova digitalnog marketinga postalo je gotovo obavezno za sve sve pozicije u marketingu i menadžmentu, a tradicionalni univerzitetski obrazovni sistem u Srbiji ne pruža adekvatne nastavne programe za ovo promenljivo poslovno okruženje.

Da li postoji rešenje?

U cilju da obezbedi sredstvo efikasnog ocenjivanja kvalifikacija u industriji, poboljša kvalitet ponuđenih usluga i pomogne u izgradnji poverenja na tržištu, IAB Serbia od 2018. godine, kao ekskluzivni zastupnik licence, organizuje edukacije za polaganje DIMAQ ispita. Ova sertifikacija predstavlja program standardizacije znanja i kompetencija u digitalnoj industriji i priznata je u svim zemljama Evrope gde postoji IAB. Omogućava aktuelnim i budućim profesionalcima u industriji da potvrde i unaprede svoja znanja i veštine, pojednostave komunikaciju između oglašivača, medija i agencija, pomaže poslodavcima u proceni nivoa stručnosti svojih zaposlenih, a deluje u isto vreme i kao bitan element u odlučivanju prilikom zapošljavanja kadrova.

Metodologija programa razvijena je od strane eksperata IAB Poland, a edukaciju u formi interaktivnih i kreativnih predavanja u Srbiji sprovode master treneri - istaknuti lokalni stručnjaci u oblasti digitalnog marketinga i oglašavanja. Program traje 6 dana tj. 3 vikenda po dva dana (od 9 do 17h).

Tokom trajanja programa, svi polaznici imaju priliku da steknu znanja iz 12 različitih oblasti, neophodnih za uspešno kreiranje i praćenje digitalnih strategija i marketinških kampanja. Počevši od osnova digitalnog marketinga, strategije i planiranja, display oglašavanja, SEO, obuke o društvenim mrežama i kreiranju sadržaja, preko video advertazinga, mobilnog marketing, e-commerce, programmatic-a, analitike i user experience-a, pa do pravnih okvira na internetu, DIMAQ predstavlja najsveobuhvatniju i najrelevantniju obuku za sve sadašnje i buduće stručnjake iz ove perspektivne industrije.