Da li će fleksibilni metodi rada ostati i u budućnosti?

Od početka industrijskog doba, evropska radna snaga pretežno se oslanjala na predvidljiv poslovni ritam – radni dan koji podrazumeva dolazak na posao u 9 sati ujutro, izlazak sa posla u 5 popodne i dva „uzbudljiva“ putovanja na posao i sa posla. Pandemija kovida-19 okrenula je naopačke model uspostavljen pre jednog veka.

Novo istraživanje koje je poručio Microsoft obezbedilo je uvid u najbolji način na koji kompanije mogu podržati i osnažiti zaposlene u vreme u kojem rad na daljinu i kombinovani model rada (od kuće i iz kancelarije) postaje naša nova stvarnost. Istraživanje koje je uključilo nekoliko hiljada lidera i zaposlenih u velikim preduzećima u Evropi sprovedeno u avgustu proučavalo je iskustva ljudi od početka pandemije kada rad od kuće postaje uobičajena stvar, a ispitanici su odgovarali i na pitanja koja se tiču njihovih očekivanja vezanih za budućnost.

Koja su najvažnija otkrića? Istraživanje je otkrilo da lideri i radnici ne žele da se vrate na stare metode rada dok prevazilazimo zdravstvenu krizu. Ipak, udaljavanje od ustaljenog modela rada iz kancelarije od 9 do 17 čini da veliki broj radnih kolektiva oseća međusobno udaljavanje i veću izolovanost. Tako da dok individualna produktivnost raste, primetan je pad kada su u pitanju nivoi inovativnosti.

Poslovni lideri su konstantno usmereni na unapređenje kombinovanog modela rada. U odgovorima na pitanje o prioritetima kada je u pitanju transformacija, 95% lidera ukazali su na važnost promene metode rada u njihovim kompanijama s ciljem da se unaprede inovativnost i fleksibilnost.

Kombinovani model rada je tu da ostane

  • Prošle godine samo 14% kompanija su imale fleksibilne uslove rada – sada je taj broj 76%.

  • Među poslovnim liderima, 88% očekuju da kombinovani modeli rada još više zažive na duže staze

  • Poslovni lideri primećuju prednosti kada su u pitanju produktivnost i efikasnost: 83% menadžera kažu da su njihove kompanije u najmanju ruku produktivne kao ranije, a 56% primećuju uštede koje donosi kombinovani model rada.

Kulturološki izazov koji utiče na inovacije u poslovanju

Najveći izazov s kojim se suočavaju kompanije dok pokušavaju da se prebace na fleksibilnije načine rada nisu tehnologije – u pitanju je očuvanje snažne korporativne kulture. Tri najvažnija izazova za zaposlene kada je u pitanju rad na daljinu su: 1) očuvanje povoljne radne kulture 2) zajedništvo tima i 3) izlaženje na kraj sa rastućim osećanjem izolacije. Dodatnih 39% lidera priznaju da nailaze na prepreke u pokušajima da stvore snažnu i jedinstvenu korporativnu kulturu tima.