SES najavljuje premijum cloud servis za prenošenje vesti na sistemu Microsoft Azure

Kompanija SES najavila je da razvija ponudu cloud servisa na sistemu Microsoft Azure, kao rezultat proširene saradnje sa kompanijom Microsoft. Zahvaljujući opširnim cloud i AI mogućnostima sistema Microsoft Azure, i svojoj ekspertizi u ponudi usluga za vodeće emitere i medijske kompanije širom sveta, kompanija SES transformiše uslugu prenošenja vesti cloud servisa. Ova usluga će pružiti end-to-end prenošenje vesti bazirano na sporazumu o kvalitetu usluge (SLA - service-level agreement), omogućavajući emiterima i medijskim kompanijama fleksibilnost i prilagodljivost koje su neophodne u brzo promenljivom medijskom okruženju današnjice. Donoseći najrelevantniji sadržaj na cloud servis i pružajući inovativne usluge koje pokrivaju ceo lanac video vrednosti, omogućiće medijskim kompanijama da prilagode i odgovore na rastuće zahteve korisnika za premijum gledateljskim iskustvom na svakom ekranu.

Kompanija SES je vodeća u industriji sa dosegom od preko 355 miliona TV domaćinstava (ili milijardu ljudi) i distribuira preko 8200 programa putem satelita. Nedavno spajanje podružnice MX1 koja je u potpunom vlasništvu kompanije SES sa poslovnom jedinicom Video, znači da kompanija SES sada upravlja sa preko 525 programa i isporučuje više od 8400 sati onlajn video prenosa, uključujući više od 620 sati vrhunskog sporta i prenosa uživo. Izlazak na tržište sa ujedinjenim rešenjem za video infrastrukturu i usluge znači da će SES ubrzati uvođenje linearnih i nelinearnih usluga isporuke sadržaja i rešenja s neviđenim dosegom u svetu.