Schneider Electric i Enel doniraju makete za nastavu tehničkim fakultetima u Srbiji

Kompanija Schneider Electric, lider u upravljanju energijom i automatizacijom i kompanija Enel Valjevo, koja se bavi industrijskom automatikom, donirali su tehničkim fakultetima u Srbiji makete za obuku studenata i realizaciju novih projekata u saradnji sa privredom. Cilj donacije je da se omogući izvedba praktičnih vežbi na savremenim uređajima industrijske automatike za kontrolu kretanja električnih motora, koji se nalaze u automatskim proizvodnim linijama, CNC mašinama i robotima. Po jedna maketa za obuku donirana je Elektronskom fakultetu u Nišu, Fakultetu tehničkih nauka u Čačku, Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu i Mašinskom fakultetu u Beogradu, dok su po dve makete poklonjene Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu i Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Oprema će se koristiti u nastavi i omogući će da studenti svoja teoretska znanja primene na konkretnim aplikacijama kakve se sreću u industriji, što je jedan od aspekata dualnog obrazovanja.

Oprema obuhvata PLC kontroler, frekventni pretvarač, servo pretvarač kao i sinhroni i asinhroni motor.