Kompanija Kaspersky otvara „Transparency” centar u Madridu

Kompanija Kaspersky otvorila je „Transparency” centar u Madridu u kom će ovlašćenim stejkholderima biti omogućen pristup revizijama kodova kompanije. U novootvorenoj ustanovi kompanija Kaspersky predstavnicima vlada i partnerima pruža informacije o svojim proizvodima i njihovoj bezbednosti, uključujući neophodnu i bitnu tehničku dokumentaciju za eksternu evaluaciju u bezbednoj sredini. Pored toga što je reč o ustanovi za reviziju koda, novi centar funkcioniše i kao informacioni centar u kom se može saznati više o inžinjeringu i praksi obrade podataka kompanije Kaspersky.

„Poverenje i transparentnost postaju sve važniji za tehnološke kompanije. Ponosni smo na to što postavljamo trendove kada je reč o transformaciji, i što otvaramo svoj drugi „Transparency” centar u Evropi. Kao tehnološka kompanija, usresređeni smo na obezbeđivanje najbolje IT infrastrukture za bezbednost naših proizvoda i podataka. Moramo ponovo da uspostavimo poverenje u odnosima između kompanija, vlada i građana, a otvaranje Centra u Madridu je još jedan dodatni korak ka tome.” ističe Anton Šingarev (Anton Shingarev), potpredsednik sektora za odnose sa javnošću u kompaniji Kaspersky.