Kako je uz Canon rešenja kompanija Dunav osiguranje optimizovala aktivnosti štampanja

Tehnološki napredniji uređaji sa većom funkcionalnošću, uz uvažavanje potreba klijenta i stalnu podršku, presudno utiču na smanjenje i efikasno upravljanje obimom i troškovima štampe preduzeća, čime se doprinosi njegovoj funkcionalnosti i rastu. Primer pozitivnog uticaja koji se ostvaruje nabavkom inovativnih štampača i centralizacijom upravljanja štamparskom opremom jeste saradnja kompanija Canon i Dunav osiguranje. Na tržištu sa relativno niskom kupovnom moći, cenovna komponenta polisa osiguranja veoma je bitna, i zbog toga je nadzor nad troškovima poslovanja od vitalnog interesa za uspeh preduzeća. Imajući na umu ovu veoma značajnu činjenicu, kompanija Dunav osiguranje, lider u oblasti usluga osiguranja u Srbiji i Bosni i Hercegovini tokom 2017. godine preuzela je projekat nabavke štamparskog inventara i softvera za svoju centralu i 28 ispostava.

I pored brzog napredovanja digitalizacije i uvođenja sistema za upravljanje dokumentima, potrebe za štampanjem kompanije Dunav osiguranje bile su izuzetno velike, te je ona donedavno imala više od 1.500 štampača.