Hewlett Packard HD 5210 LR374AA

Kamera ima ogroman problem sa Skajpom. Ispada posle svakih 4,5 min +:Sve osim mane -:Skype nekompatibilnost