Bivši sa povlasticama: trećina zaposlenih još uvek ima pristup fajlovima sa prethodnog radnog mesta

Preduzeća stavljaju sebe u poziciju povećanog rizika od gubljenja podataka time što ne vode računa o postupcima svojih trenutnih i bivših zaposlenih. Zapanjujuća trećina (33%) radnika još uvek ima pristup fajlovima i dokumentima prethodnog poslodavca, čime se ugrožava integritet podataka i postojanje kompanije, navodi se u novom istraživanju — Sorting out digital clutter in business — kompanije Kaspersky Lab. Bivši zaposleni takođe mogu da koriste ove podatke u lične svrhe, na primer na novom radnom mestu, ili ih mogu slučajno izbrisati ili oštetiti. Kao rezultat toga, povratak podataka će iziskivati vreme i napor, koji bi u suprotnom mogli biti potrošeni na korisnije poslovne zadatke.

S obzirom na to da svako preduzeće u današnje vreme rukuje sa velikim brojem digitalnih fajlova, koristeći aplikacije za saradnju, onlajn dokumente, i usluge deljenja fajlova, za njih može biti teško da vode računa o tome koji podatak se nalazi gde, ko ima pristup podacima, kada i kako. Ipak, ovaj nedostatak jasnosti kada je reč o,,digitalnom neredu” ne predstavlja samo organizacionu glavobolju: nemogućnost da se zaključaju podaci koji žive onlajn može predstavljati nedostatak ili čak pretnju za preduzeće.